Menu
Komunita

Pelech pro psa

Pelech je zázemí, které si pes vytváří ke spánku s využitím místních zdrojů a terénních podmínek.

Co je pelech pro psa

Při pokusu popsat, co znamená slovo pelech, jsem se zarazila již v úvodu. První definice zněla: „Pelech je předmět, na který pes chodí spát nebo odpočívat.“ Předmět však není zcela přesný výraz. Pokud si pes lehne na lino či parkety, nejedná se dle uvedeného popisu o spaní v pelechu, tedy na předmětu, ale o ulehnutí na zem.

Druhá definice zněla „Pelech je místo, kam pes chodí spát nebo odpočívat“. Ani toto pojetí však není zcela výstižné. Pes na zahradě i divoké šelmy v přírodě často uléhají na zemi. Jenže místo určené k spánku podléhá úpravám. Pes vyhrabe díru, sešlape trávu, zvolí vyvýšený přehledný pahorek, uléhá do úkrytu, zahrabává se do jehličí, zalézá do kmene vykotlaného stromu.

Autor: Jana Jarešová
Vstoupit do diskuze (0) V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.