Menu
Komunita

Jak pes vnímá čas

Je pro psa čas stejně zásadní jako pro člověka? Dokáže rozlišit, že něco trvá hodinu a něco pět minut? Zjistěte, jak pes vnímá čas.

Vnímání času u psa je naprosto jiné než u člověka.
Pro psa čas nehraje tak zásadní roli jako pro člověka. Pes žije v přítomnosti, vnímá pouze přítomnost a netrápí se pro to, co už bylo, nebo pro to, co bude. Z minulosti si pamatuje pouze emoční prožitky, tedy to, co bylo spojeno s příjemnými anebo nepříjemnými pocity. 
Když se na to podíváme podle starořecké filozofie a přístupu k času, pro který v starořečtině existují dvě různá slova, vnímá pes čas více jako Kairos, tedy “už je čas otrhat jablka” než jako Chronos, tedy “za hodinu to bude hotové”.

Vnímání času psem jako dálky

Některé teorie tvrdí, že pes nevnímá čas vůbec a vnímá pouze vzdálenost, kterou ušel. Souhlasit jde určitě s tou částí tvrzení, která říká, že pes je schopen si pamatovat vzdálenost.

Vnímání času psem jako pravidelnosti

Pes je schopen si velmi dobře pamatovat opakující se a pravidelné časové úseky.
Popsána je spousta případů, kdy si pes dobře pamatoval denní nebo týdenní pravidelnost; například pravidelné vycházky v určitou denní dobu, pravidelné víkendové odjíždění na chalupu a podobně. Stejně tak pes pozná, že ráno jdete do práce, a že tedy nejde na vycházku.

Vnímání času jako fyziologická a biologická potřeba

Pes podobně jako člověk má vnitřní hodiny, které mu řídí vnitřní denní rytmus podle střídání denních dob. Moje roční štěně má nejvíc chuti si hrát ráno a večer, tedy “za šera”, v době, kdy psi obvykle loví.

Vnímání času vzhledem k procesu učení

Jiný úhel pohledu nám poskytne pohled na procesy učení psa, zejména na operantní podmiňování. Tam víme, že pokud si pes má spojit pozitivní nebo negativní prožitek s nějakým chováním, musí být časová prodleva co nejkratší, ideálně okamžitá. I zpoždění jedné sekundy je příliš k tomu, aby si pes spojil chování a prožitek. Toho využívá zejména klikrtrénink.

Proto také nemá smysl reagovat na něco, co pes udělal z jeho pohledu “už dávno”, tedy před několika sekundami. Prostě si to nepamatuje.

Z tohoto pravidla existuje jedna výjimka, a to je reakce na jídlo. Pokud je psovi špatně i několik hodin po přijetí závadné potravy, dokáže si vzpomenout, co naposledy jedl, a tuto potravu i toto místo příště vynechat.

Autor: Pavel Bradáč
Vstoupit do diskuze (0) V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Mohlo by vás zajímat