Menu
Komunita

Co dělat v případě pojistné události se psem

Víte jak postupovat v případě pojistné události pokud váš pes způsobí škodu na zdraví či na majetku, nebo naopak pokud se vy nebo váš pes stanete obětí nehody?

Možná vám bude připadat zbytečné sepisovat tak jasné věci, ale lidé, kteří se v podobné situaci ocitnou zcela výjimečně, mohou lehce zpanikařit.

Zachovejte klid

Zní to jako fráze, ale jedná se o jeden z klíčových momentů. Pár nádechů, zhodnocení situace a alespoň hrubý plán postupu je rozhodně užitečnější než zmatená osoba pobíhající na místě a snažící se rychle, leč zcela chaoticky řešit situaci.

Zajistěte volně pobíhajícího psa

V tomto případě je nejpravděpodobnějším zdrojem zmatku či nebezpečí volně pobíhající pes. Pokud možno odchyťte psa, ať již vašeho nebo cizího. Odchyceného psa bezpečně zajistěte (úvazem či podržením ochotnou osobou) a v ideálním případě opatřete náhubkem.

I hodný pes může výt vystresovaný, překousat vodítko a motat se na místě nehody. V případě vážnější nehody může špatně zajištěný pes hlídající si svého majitele bránit v práci záchranářům nebo je i ohrožovat. Dobře zajištěný pes zkrátka sníží emoční napětí všech zúčastněných.

Pokud se pes dá na útěk (může být třeba vyděšený po srážce s cyklistou), sledujte alespoň směr, kterým prchal, případně za ním vyšlete dobrovolníka. Vyděšený pes na útěku může snadno způsobit další nehodu nebo se i ztratit.

Zjistěte zdravotní stav přítomných a zajistěte první pomoc

Ať již jste obětí nehody vy nebo majitel psa, který ji způsobil, zjistěte, zda u někoho došlo k úrazu a v jakém rozsahu (toto se samozřejmě týká účastníků nehody, kterým to jejich stav umožňuje). V případě vážněji vypadajících úrazů se neváhejte obrátit na rychlou záchrannou službu, kde vás proškolená operátorka bude přesně a jasně řídit při poskytování první pomoci a zajistí výjezd sanitky.

I v případě, že nedošlo k viditelnému úrazu, nepodceňujte riziko (např. šok, skrytá zlomenina, vnitřní krvácení) a nabídněte lékařské ošetření. Rozhodně by místo nehody neměla opustit osoba projevující se zmateně, nekoordinovanými pohyby ani osoba, která se probrala z bezvědomí, jelikož může být v šoku nebo mít v důsledku zranění dočasně snížený úsudek. Pokud takováto osoba lékařské ošetření odmítá a rozhodne se místo nehody opustit, není od věci informovat záchrannou službu a poradit se o dalším postupu.

Co dělat v případě drobných úrazů

V případě drobnějších úrazů (odřeniny, naraženiny) je užitečné si vyměnit alespoň jméno a telefonní číslo. V případě, že je zavinění na vaší straně a zraněná osoba se později rozhodne situaci ohlásit na policii, máte v ruce alespoň nepřímý důkaz, že jste s poškozeným komunikovali a neopustili místo nehody bez nabídnutí pomoci, což má velký vliv na následné posuzování přestupku.

Předáním kontaktu se rovněž vyhnete výjezdu městské policie, která vás bude vyhledávat a poptávat se v místě bydliště či pracoviště, pokud se poškozená osoba, která původně událost hlásit nechtěla, dodatečně rozhodne jinak.

Pokuste se zajistit svědky

I když se jedná o malou škodu nebo lehké zranění nevyžadující lékařské ošetření a s protějškem se domluvíte, nikdy nemáte jistotu, že druhá strana dodrží slovo v momentě, kdy půjde o peníze.

Pokud se poperou dva psi a jeden bude potřebovat veterinární ošetření, těžko budete beze svědků dokazovat, že váš byl na vodítku a druhý se přiřítil. Nebo pokud do vašeho psa na vodítku zezadu narazí bezohledně jedoucí cyklista, může se vymlouvat, že pes se pohyboval na volno, a svalovat vinu na vás, případně i požadovat náhradu za poškozené kolo. Není rovněž od věci pořídit fotodokumentaci, stačí třeba na mobilní telefon.

Postupujte podle předpisů

Velice důležité je dodržovat platná nařízení, zejména v případě, že dojde ke zranění člověka psem. I peroucí se bišonci můžou člověka pokousat, pokud mezi ně strčí ruce při snaze je rozdělit.

Majitel psa, který (byť nechtěně) kousl člověka, je povinen dostavit se s ním neprodleně na veterinární vyšetření, kde doloží platné očkování proti vzteklině a nechá psa zkontrolovat veterinářem, zda netrpí příznaky vztekliny.

Potvrzení předá buď zraněné osobě, nebo ošetřujícímu lékaři. Následujících pět dní je pes v uzávěru, zpravidla v péči majitele, který je poučen o průběhu uzávěru a toto poučení stvrzuje podpisem. Po uplynutí stanovené lhůty se dostaví se psem k opakovanému vyšetření. V případě, že je vše v pořádku, je nutnost uzávěru psa ukončena a potvrzení od veterinárního lékaře se opět předává zraněnému nebo jeho lékaři.

pes utok pojistna udalost

Neprodleně informujte pojišťovnu

V případě, že máte psa pojištěného, informujte vaši pojišťovnu. Můžete využít kontaktní infolinku, anebo elektronický formulář. Pojišťovnu je třeba o škodné události informovat co nejdříve, ideálně ihned, jak to bude možné.

Policie, případně ošetřující lékař či veterinář můžou tvrdit, že stačí událost nahlásit až po ukončení léčení, ať již psa nebo člověka. Ale pojišťovny mají jiný názor, v případě prodlení můžou velmi výrazně zkrátit pojistné plnění. Lepší je tedy událost nahlásit ihned, byť informace nejsou kompletní, a při řešení celé události postupovat podle instrukcí likvidátora, který je vám pojišťovnou přidělen.

Pokud se později rozhodnete, že dáte přednost úhradě veterináře či odškodného z vlastních zdrojů a zachováte si raději bezeškodný průběh pojištění pro případ větších událostí v budoucnu, není zpravidla problém ohlášení události vzít zpět.

Z každé události si vezměte poučení

Ať již jste viník, nebo poškozený, udělejte vše proto, aby se podobná situace neopakovala. V mnoha případech se dá nehodám předcházet. Například každý cyklista ví, jak nebezpečná je nutnost náhlého zastavení, pokud mu pod kolo vběhne volně pobíhající pes.

Aby se nehod stávalo co nejméně, je důležité dodržovat pravidla, předvídat a chovat se ohleduplně, a to na všech stranách. Vždyť mnohý pejskař je zároveň cyklista, turista, řidič i rodič. A tak by bezpečnost měla být v zájmu všech. Pojištění je již jen taková náplast, pokud se přes veškerou snahu nehoda přihodí.

Autor: Jana Jarešová
Vstoupit do diskuze (0) V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Mohlo by vás zajímat